ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เป็นข้อมูลเปิดเผย
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ ค.ศ.2017
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ ค.ศ.2021
การจัดจำแนก อื่นๆ
ประเภทถ่านหิน
หน่วยวัด ตัน
หน่วยตัวคูณ พัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2564
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2564