พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ไฟฟ้า เชื้อเพลิง การใช้ กฟผ.

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).