พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ไฟฟ้า การผลิต ผู้ผลิต

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต 125 recent views

    กำลังการผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต ได้แก่ กฟผ. IPP SPP และนำเข้า
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).