พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: น้ำมัน น้ำมันดิบ การผลิต

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตน้ำมันดิบ 146 recent views

    ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบแยกรายแหล่ง
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).