พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: น้ำมัน น้ำมันดิบ การนำเข้า

กรองผลลัพธ์
  • การนำเข้าน้ำมันดิบ 128 recent views

    ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบแยกแหล่งที่มา ได้แก่ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และอื่นๆ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).