พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ขายปลีก ราคา น้ำมันสำเร็จรูป

กรองผลลัพธ์
  • ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป 57 recent views

    ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร แยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).