พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ขายปลีก

กรองผลลัพธ์
  • ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป 39 recent views

    ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร แยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 26 กรกฎาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).