พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การใช้ สาขา ก๊าซธรรมชาติ

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 19 recent views

    การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา ได้แก่ ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรม และ NGV
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 26 กรกฎาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).