พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การผลิต น้ำมันดิบ

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตน้ำมันดิบ 58 recent views

    ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบแยกรายแหล่ง
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).