พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS แท็ค: ขายปลีก

กรองผลลัพธ์
  • ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป 131 recent views

    ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร แยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).