พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: น้ำมัน การผลิต

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตน้ำมันดิบ 146 recent views

    ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบแยกรายแหล่ง
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
  • การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป 134 recent views

    ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).