พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: น้ำมัน การนำเข้า

กรองผลลัพธ์
  • การนำเข้าน้ำมันดิบ 128 recent views

    ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบแยกแหล่งที่มา ได้แก่ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และอื่นๆ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
  • ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 137 recent views

    ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).