พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ไฟฟ้า การผลิต การใช้

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).