พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การผลิต เชื้อเพลิง องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).