พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: กฟผ. ไฟฟ้า การซื้อ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).