พบ 4 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: พลังงาน

กรองผลลัพธ์
 • มูลค่าการนำเข้าพลังงาน 150 recent views

  มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
 • มูลค่าการส่งออกพลังงาน 108 recent views

  มูลค่าการส่งออกพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
 • การปล่อย CO2 แยกตามชนิดพลังงาน 94 recent views

  การปล่อย CO2 แยกตามชนิดพลังงาน ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
 • การปล่อย CO2 แยกตามการใช้พลังงานรายสาขา 114 recent views

  การปล่อย CO2 แยกตามการใช้พลังงานรายสาขา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ขนส่ง อุตสาหกรรม และอื่นๆ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).