พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ลิกไนต์

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตและการใช้ลิกไนต์ 62 recent views

    การผลิตและการใช้ลิกไนต์ตามแหล่งผลิต เช่น แม่เมาะ และแหล่งอื่นๆ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
  • การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา 50 recent views

    การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา ได้แก่ โรงไฟฟ้า กฟผ. IPP SPP และอุตสาหกรรม
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).