พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: รัฐบาล ภาษี

กรองผลลัพธ์
  • รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน 50 recent views

    รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).