พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: พลังงานขั้นสุดท้าย

กรองผลลัพธ์
 • การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 48 recent views

  ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟ้า
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
 • ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 34 recent views

  ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และพลังงานหมุนเวียน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
 • การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหัวประชากร 40 recent views

  สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อจำนวนประชากร
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).