พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: คอนเดนเสท

กรองผลลัพธ์
  • ปริมาณสำรองปิโตรเลียม 40 recent views

    ปริมาณสำรองปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
  • การผลิตคอนเดนเสท 45 recent views

    ปริมาณการผลิตคอนเดนเสทแยกรายแหล่ง
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).