พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: การพึ่งพาตนเอง

กรองผลลัพธ์
  • อัตราการพึ่งพาตนเอง 24 recent views

    อัตราการพึ่งพาตนเองเป็นสัดส่วนของการผลิตพลังงานในประเทศต่อการจัดหาพลังงานทั้งหมด
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
  • อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง 24 recent views

    อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).