พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กทม.

กรองผลลัพธ์
  • อัตราแลกเปลี่ยนใน กทม. 32 recent views

    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).