พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: กฟน. ประเภทผู้ใช้ไฟ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).